Ratkaisut

Ennalta suunnittelevaa tuottavuutta ja hyvinvointia yhteisellä tekemisellä

Organisaation ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä ja kokemuksia hyvinvointiin vaikuttavasta elämäntavoista. Heille kaikille on kertynyt tietopääomaa, jota työhyvinvoinnin parantamisessa ei täysin hyödynnetä. Tällöin niin sanottu hiljainen tieto tai kokemustieto hyödyttää usein vain käyttäjäänsä.

Active Life ohjelmassa tehdään töitä oman elämäntavan uudistamiseksi yksilötasolla, pienryhmissä ja suurryhmässä. Työskentely on toiminnallista yhdessä tekemistä. Yksilön ja ryhmien valmentamisessa käytettävät menetelmät ovat oivalluttavia ja nostavat esiin osallistujien jo olemassa olevat ja käyttämättömät voimavarat. Parhaat käytännöt tulevat näkyviin ja koko organisaation hyödynnettäväksi. Lue lisää Active Life -kokemuksista..

Evert

Tavoitteellinen ja ohjattu vuorovaikutus ja tekeminen seuloo esiin hyvinvoinnin parhaat käytännöt. Kun kokemustietoon perustuvat parhaat käytännöt on tehty näkyviksi, ne voidaan jalostaa kaikkien käyttöön.

Hyvät käytännöt on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön kun ne ovat syntyneet osallistujien taholta eikä ulkopuolisen kouluttajan käskystä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämänlaatuun ja työhyvinvointiin, jakamalla ajatuksia vertaisten kanssa ja käsittelemällä haastavia tilanteita yhdessä ryhmän kanssa vahvistavat työhyvinvointia. Tunnetta ja asennetta ei voi käskeä, mutta niihin voi vaikuttaa.

Tutustu valmentajiimme