Miten toteutamme?Active Life – Yksilöllinen energiasuunnitelma

  • Active Life ohjelman kautta luodaan Yksilöllinen Energiasuunnitelma, jonka avulla yksilöt oppivat asteittain uudistamaan arkipäiväänsä. Prosessin tuloksena yksilö oppii luomaan elämäänsä tasapainon työn, vapaa-ajan, liikkumisen, ravinnon ja levon suhteen
  • Lähtökohtana on uudistamistarpeen tunnistaminen yksilötasolla
  • Tavoitteena on tunnistaa terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon merkitys yksilöllisessä toteutuksessa
  • Toimintaperiaatteena on pienten muutosten asteittainen omaksuminen riittävän pitkän prosessin aikana

Evert

Hyvinvointi alkaa ajattelun uudistamisesta

Työntekijöiden haasteena on kuroa umpeen nykyisen elämäntavan ja tiedostetun terveellisen elämäntavan välinen kuilu. Riittävän pitkä johdettu hyvinvointiohjelma auttaa, koska ihmisten ymmärrys omaan elämäntapaan vaikuttavista tekijöistä kirkastuu ja yhdenmukaistuu. Hyvinvointi alkaa ajattelun uudistumisesta.

Kun oikea elämäntapa on mielessä, se alkaa ohjata myös arjen tekemistä. Yksilön itse muodostamat tavoitteet ja tehtävät ohjaavat keskittymään terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin painopistealueisiin ja niiden kehittämiseen.

Kun hyvinvointia kehitetään ja johdetaan yhdessä koko työyhteisön voimin, hyvinvoinnin kehittämisestä tulee luonteva osa yhteistä toimintatapaa.

Ota meihin yhteyttä