Miksi johtaa?

Tutkimusten mukaan vain 15 prosenttia suomalaisista yrityksistä johtaa työhyvinvointia hyvin. Ne ovat määrittäneet tavoitteet työhyvinvoinnille: mitä tehdään, kuka vastaa eri toiminnoista ja millä muutoksia mitataan. Tämä tarkoittaa sitä, että 85 prosentissa yrityksistä ei ole vielä mietitty työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä.

Valtaosassa suomalaisista yrityksistä työhyvinvointi ja tuottavuus kuuluvat eri ihmisille. Tuottavuus on aina kuulunut ylimmälle johdolle. Työhyvinvointi taas hoidetaan, jos ehditään. Tutkimustiedon valossa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys on selkeä. Tuntuisi loogiselta johtaa asiaa, joka todistetusti lisää yrityksen tuottavuutta.

 

Johtamisen ydinasioita ovat toiminnan sisällöt, tavoitteet, roolit ja vastuut. Sisällöistä hyviä esimerkkejä ovat motivaation kehittäminen, yhteishengen parantaminen ja ihmisten hyvinvoinnin tukeminen. Rooleissa on määritettävä, mitä tekee toimitusjohtaja, mitä esimies ja mitä työterveys.

 

 Evert

Organisaation ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä ja kokemuksia hyvinvointiin vaikuttavasta elämäntavoista. Heille kaikille on kertynyt tietopääomaa, jota työhyvinvoinnin parantamisessa ei täysin hyödynnetä. Tällöin niin sanottu hiljainen tieto tai kokemustieto hyödyttää usein vain käyttäjäänsä.

 

Active Life ohjelmassa tehdään töitä oman elämäntavan uudistamiseksi yksilötasolla, pienryhmissä ja suurryhmässä. Työskentely on toiminnallista yhdessä tekemistä. Yksilön ja ryhmien valmentamisessa käytettävät menetelmät ovat oivalluttavia ja nostavat esiin osallistujien jo olemassa olevat ja käyttämättömät voimavarat.

 

 Ota meihin yhteyttä