Johdettu hyvinvointi

Johdetulla hyvinvoinnilla tarkoitetaan systemaattisesti toteutettua yrityksen  sisäistä prosessia, jossa työhyvinvointia ja tuottavuutta johdetaan yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. Johtamista toteutetaan kahdella tasolla, yhdistämällä työhyvinvoinnin ohjausryhmä- ja itsensä johtaminen.

Active Life

Active Life ohjelma perustuu Työhyvinvoinnin tutkimuksiin (mm. Aura, ”Worksite Fitness Policy in an Intellectual Capital Framework”) sekä vanhenemisopin tutkimukseen, joka koskee käsitystämme ihmiskehon toiminnasta. Tämän takana oleva tiede pitää sisällään aloja, jotka tutkivat solujen fysiologiaa, proteiinien koostumusta, biokemiaa, evoluutiobiologiaa, liikuntatiedettä, antropologiaa, kokeilevaa psykologiaa, ekologiaa ja vertailevaa neuroanatomiaa.

Active Life – ohjelma

Ohjelma lähestyy ihmisen terveyttä ja hyvinvointia uusimman tiedon ja ymmärryksen sekä vuosien tuoman käytännön kokemuksen kautta. Tämä ohjelma muuttaa oleellisesti ihmisen arkipäivää ja elämäntapoja. Se poikkeaa merkittävästi perinteisiin erillisiin luentoihin, liikuntakertoihin ja –lajeihin sekä urheiluun painottuvista lähestymistavoista.

Toimintaperiaatteena on pienten muutosten asteittainen omaksuminen riittävän pitkän prosessin aikana. Lue lisää..

Evert palapeli

Rakennetaan yhdessä yrityksesi hyvinvoinnin palapeliä!

 Ota meihin yhteyttä